Licznik odwiedzin

3903373

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

 

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dn.21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2021r. poz.2147 z późn. zm.)

Wójt Gminy Radecznica informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Radecznica ul.B.Prusa 21(na tablicy ogłoszeń) oraz na stronie internetowej

www.bip.gminaradecznica.pl  wywieszono na okres 21 dni tj. od  02.11.2022r.  do dnia 23.11.2022r (włącznie) wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1. w drodze przetargu ustnego nieograniczonego , który obejmuje działkę nr 397/7 o pow.0,3068ha, położoną w Zaburzu i dz. nr 31 o pow,0,0610ha, położoną   w Gruszce Zaporskiej,

2. bezprzetargowo dz. nr 198/3 o pow. 0,0007ha, położoną w Radecznicy.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Z up. WÓJTA  

Sekretarz Gminy

mgr Edyta Dubiel 

................................................................................................................................................

Susza – wnioski o oszacowanie szkód do 31 października

 

      W dniu 13 października br. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym m. in. wydłużono termin składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy, do 31 października br. Ponadto przepisami ww. rozporządzenia wprowadzono możliwość ubiegania się o pomoc finansową dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwach rolnych szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę. Pomoc będzie udzielana w wysokości:
1) 10 000 zł – w przypadku gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej,
2) 5 000 zł – w przypadku gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej.
O pomoc można ubiegać się na wniosek złożony we właściwym biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na formularzu udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej, w terminie do 15 listopada 2022 r.

................................................................................................................................................

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Radecznica
z dnia 20 października 2022 r.
 

      Na podstawie Uchwały Rady Gminy Radecznica z dnia 26 czerwca 2015 r. NR VIII/40/2015 w sprawie szczegółowych warunków trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, Wójt Gminy Radecznica ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,  upowszechniania i ochrony kultury, zgodnie z przeznaczonym środkami na ten cel w uchwale budżetowej na 2022 rok.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu  Gminy w Radecznicy (w godzinach pracy urzędu) do dnia 14.11.2022 r.

Wnioski należy składać w kopertach z napisem "Wnioski na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury"

W załączeniu wzór wniosku.

WÓJT GMINY 

Marian Szuper

 

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski