Licznik odwiedzin

3827305

Rolnik z Lubelskiego 2022

 

    Rusza konkurs „Rolnik z Lubelskiego 2022” Organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Projekt ma na celu: promowanie nowoczesnego rolnictwa i aktywności społecznej (dobrych praktyk) na obszarach wiejskich województwa lubelskiego; wyróżnienie przedsiębiorczych gospodarzy prowadzących swoją działalność zgodnie z zasadami dobrej kultury rolnej, dbających o zachowanie wysokich standardów produkcji rolnej, dobrostanu zwierząt i ochroną środowiska; kreowanie pozytywnego wizerunku rolnictwa i lubelskiej wsi. W tym roku wybieramy najlepszych rolników w czterech kategoriach konkursowych. Zachęcamy do zgłaszania kandydatur!

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia do pobrania ze strony internetowej: https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/rusza-konkurs-rolnik-z-lubelskiego-2022/

................................................................................................................................................

Rusza trzecia edycja konkursu „Ekolubelskie”!

 

     Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie zaprasza na trzecią edycję konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne „Ekolubelskie 2022″. Zwycięzcy otrzymają tytuł „Lubelski Ekorolnik 2022”. Konkurs ma na celu kreowanie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego; kreowanie pozytywnego wizerunku rolnictwa ekologicznego i lubelskiej wsi; rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Do udziału zapraszamy rolników ekologicznych z województwa lubelskiego, którzy posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą i wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego, przedsiębiorców rolnych, przetwórców produktów ekologicznych, producentów i sprzedawców płodów rolnych MOL, RHD.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa Regulamin Konkursu.

Wyboru zwycięzców dokona kapituła konkursowa złożona z przedstawicieli organizatora oraz branżowych ekspertów. Laureatów tytułu poznamy podczas uroczystej gali w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.

Zwycięscy otrzymają m.in.: tytuł „Lubelski Ekorolnik 2022”, statuetki, dyplomy oraz nagrody finansowe

Przypominamy, że rolnicy mogą zgłaszać się do konkursu sami. Swoich kandydatów mogą też typować różne instytucje rolnicze, związki i zrzeszenia, jak również samorządy powiatowe i gminne, które serdecznie zapraszamy do współpracy!

Zgłoszenia należy przesyłać do 18 lipca 2022 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – stempla z Kancelarii Ogólnej UMWL w Lublinie) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinieul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

z dopiskiem: „Ekolubelskie 2022”

Do pobrania:

Formularz zgłoszenia kandydata Ekolubelskie 2022

Regulamin konkursu Ekolubelskie 2022

................................................................................................................................................

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

GRUSZKI ZAPORSKIEJ I ZAKŁODZIA

 

     Uprzejmie informuję, że z uwagi na prace związane z remontem sieci wodociągowej w dniu 1 lipca 2022 r. w godz. południowych nie będzie wody w miejscowości Gruszka Zaporska i Zakłodzie.

Przepraszamy za utrudnienia.

 Sekretarz Gminy 

mgr Edyta Dubiel 

................................................................................................................................................

 

Wójt Gminy Radecznica otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium

 

     28 czerwca br. odbyła się XLV sesja Rady Gminy Radecznica podczas której Wójt Gminy Marian Szuper otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Udzielenie wotum zaufania poprzedzone było omówieniem przez Sekretarz Gminy p. Edytę Dubiel „Raportu o stanie Gminy Radecznica za 2021 rok”. Za udzieleniem wotum zaufania jednogłośnie zagłosowali wszyscy radni. Kolejne punkty obrad dotyczyły przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radecznica za 2021 r. Radni zapoznali się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi stanu finansów gminy, w tym ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Radecznica za 2021 r. Następnie przystąpiono do głosowania w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Radecznica. Za udzieleniem absolutorium, oznaczającym stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego zagłosowało 15 radnych.

Podczas sesji Rada Gminy podjęte zostały również uchwały w sprawie:

  • zmian w budżecie gminy na 2022 rok
  • zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radecznica na lata 2022-2033
  • inkasa podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego
  • zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radecznicy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Radecznicy.
  • wyrażenia woli podjęcia na własność przez Gminę Radecznica od Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości         stanowiących drogi o znaczeniu lokalnym wybudowanych w ramach inwestycji pn. „ Budowa obwodnicy Gorajca  w ciągu DK74” stanowiących powiązanie drogi gminnej nr 116639L z drogą gminną 110100L oraz drogi gminnej 110100L z drogą gminną 16152L znajdujących się na terenie Gminy Radecznica.

 

Retransmisja z sesji dostępna jest na stronie internetowej www.gminaradecznica.sesja.pl

  • 5
  • 3
  • 1
  • 4
  • 2

Simple Image Gallery Extended

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Weź udział w II ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”! W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapraszamy do udziału w II ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”. Nagraj i prześlij swój film - pokaż, jak zmienia się polska wieś! Czekają nagrody pieniężne i upominki rzeczowe. Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16. do 40. roku życia. W ramach konkursu przewidziane są 2 kategorie wiekowe. Kategoria I Ta kategoria jest dla Ciebie, jeżeli masz od 16 do 25 lat i mieszkasz na wsi. Pokaż nam swoją wieś widzianą z Twojej perspektywy. Zaprezentuj swoją okolicę jako miejsce do życia i rozwoju zawodowego oraz podziel się swoimi planami na przyszłość. Opowiedz, jak widzisz siebie na wsi za kilka lat. Kategoria II Jesteś młodym rolnikiem w wieku do 40 lat? To kategoria właśnie dla Ciebie. Podziel się swoją historią, pokaż nam swoje osiągnięcia i determinację w rozwijaniu swojego gospodarstwa, poprawie jego konkurencyjności na rynku – z wykorzystaniem środków unijnych. Celem konkursu jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku polskiej wsi i zawodu rolnika. Dzięki tej inicjatywie przekonamy się, że życie na wsi ma wiele pozytywnych aspektów, a rolnik to człowiek wszechstronny, który buduje swój potencjał dzięki pracy i efektywnemu wykorzystaniu środków unijnych. Nagrody Najlepsze prace konkursowe, w każdej z dwóch kategorii konkursowych, zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi. za zajęcie I miejsca – 6 000 zł brutto; za zajęcie II miejsca – 4 000 zł brutto; za zajęcie III miejsca – 2 500 zł brutto. Ponadto, w każdej kategorii dopuszcza się przyznanie wyróżnień - każde w wysokości 1 000 zł brutto oraz upominków rzeczowych. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jak się zgłosić? Formularze zgłoszenia są przyjmowane do 28 września 2022 r., a filmy do 30 września 2022 r. Szczegóły znajdziesz na stronie MRiRW oraz na stronach Partnerów konkursu – ARiMR i KOWR. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!
................................................................................................................................................
Rusza trzecia edycja konkursu „Ekolubelskie”!        Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie zaprasza na trzecią edycję konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne „Ekolubelskie 2022″. Zwycięzcy otrzymają tytuł „Lubelski Ekorolnik 2022”. Konkurs ma na celu kreowanie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego; kreowanie pozytywnego wizerunku rolnictwa ekologicznego i lubelskiej wsi; rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego. Do udziału zapraszamy rolników ekologicznych z województwa lubelskiego, którzy posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą i wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego, przedsiębiorców rolnych, przetwórców produktów ekologicznych, producentów i sprzedawców płodów rolnych MOL, RHD. Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa Regulamin Konkursu. Wyboru zwycięzców dokona kapituła konkursowa złożona z przedstawicieli organizatora oraz branżowych ekspertów. Laureatów tytułu poznamy podczas uroczystej gali w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Zwycięscy otrzymają m.in.: tytuł „Lubelski Ekorolnik 2022”, statuetki, dyplomy oraz nagrody finansowe Przypominamy, że rolnicy mogą zgłaszać się do konkursu sami. Swoich kandydatów mogą też typować różne instytucje rolnicze, związki i zrzeszenia, jak również samorządy powiatowe i gminne, które serdecznie zapraszamy do współpracy! Zgłoszenia należy przesyłać do 18 lipca 2022 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – stempla z Kancelarii Ogólnej UMWL w Lublinie) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinieul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin z dopiskiem: „Ekolubelskie 2022” Do pobrania: Formularz zgłoszenia kandydata Ekolubelskie 2022 Regulamin konkursu Ekolubelskie 2022
................................................................................................................................................

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski