Licznik odwiedzin

3540292

I N F O R M A C J A

  

    W dniu 19 maja 2021 r. w godz. 7:30-15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radecznica pracownicy Biura Powiatowego ARiMR w Zamościu będą świadczyć pomoc techniczną rolnikom przy składaniu wniosków na kampanię 2021 dotyczących płatności bezpośrednich i dopłat obszarowych z PROW.

Stanowisko do samospisu w ramach Narodowego Spisu Powszechnego

Ludności i Mieszkań 2021

 

      Z dniem 1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Potrwa on do 30 września 2021 r. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. 

Dla osób nieposiadających dostępu do internetu w Urzędzie Gminy w Radecznicy zostało udostępnione bezpłatne stanowisko komputerowe do dokonania samospisu internetowego. Z komputera skorzystać można w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 8468-26-852.

 

WÓJT GMINY

Marian Szuper

................................................................................................................................................

Uroczystości poświęcenia odnowionej świątyni parafialnej w Trzęsinach

 

         Początkowo, przez 13 lat kościół parafialny pw. Jana Chrzciciela w Trzesinach  był cerkwią prawosławną. Po I wojnie światowej budowla  została zaadoptowana przez katolików. Świątynia była systematycznie rozbudowywana i odnawiana, a w ostatnich latach dzięki staraniom miejscowego proboszcza Ks. Juliana Brzezickiego przeszła generalny remont. Gruntownej renowacji poddano niemal każdy element kościoła  z 1902 r. Wymieniono zniszczone elementy konstrukcyjne ścian, obiekt został ocieplony, wymieniono wszystkie okna i drzwi, wymieniono dach oraz odrestaurowano  wnętrze. Kosztowne prace wsparła również Gmina Radecznica kwotą 150 tys zł z czego 49 500 zł pozyskała z Ministerstwa Sprawiedliwości.

W niedzielę, 2 maja br. w parafii św. Jana Chrzciciela w Trzęsinach odbyły się uroczystości poświęcenia  zrewitalizowanej świątyni, połączone z wprowadzeniem relikwii bł. ks. Zygmunta Pisarskiego, który w latach 1930-1932 w parafii w Trzęsinach pełnił funkcję proboszcza. Liturgicznego aktu poświęcenia dokonał pasterz diecezji zamojsko-lubaczowskiej, biskup Marian Rojek. W uroczystościach uczestniczyli m.in.  Poseł na Sejm RP Beata Strzałka, Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, przedstawiciel Ministra Edukacji – Dyrektor delegatury LUW w Zamościu Sebastian Paul, Starosta Powiatu Zamojskiego Stanisław Grześko, Starosta Powiatu Biłgorajskiego Andrzej Szarlip, Wójt Gminy Radecznica Marian Szuper, Radni Powiatu Zamojskiego, Radni i Sołtysi Gminy Radecznica oraz parafianie. Nabożeństwo  uświetnił występ młodzieży z miejscowej parafii, Grupy Wokalnej Akord oraz zespołów: Zaburzanki i Andrzejkowe Nutki.

 

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

                   WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN                                   I NASIENNICTWA W LUBLINIE       KOMUNIKATZASADY STOSOWANIAŚRODKÓW OCHRONY ROŚLINW SPOSÓB BEZPIECZNY DLA PSZCZÓŁ ➢ Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych i sadowniczych.➢ Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu i lepszym smaku.➢ Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje wzrost plonu nawet do 30%.W celu zapobiegania masowym zatruciom pszczół przez niewłaściwe opryskiwanie środkami ochrony roślin należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad➢ Nie stosować środków ochrony roślin na kwitnące rośliny uprawne i chwasty w trakcie oblotu pszczół.➢ Przestrzegać informacji zawartych w etykiecie każdego środka ochrony roślin.➢ Dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół.➢ Stosować środki ochrony roślin w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od pasiek.➢ Dobierać środki ochrony roślin tak, aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na owady zapylające. Pszczoły, które miały kontakt ze środkiem ochrony roślin w zdecydowanej większości giną poza ulem, dlatego prosimy o nawiązanie współpracy z pszczelarzami polegającej na informowaniu ich o planowanych zabiegach środkami ochrony roślin. Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2020 r. poz. 2097), kto stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska (…), podlega karze grzywny, a w przypadku rażącego naruszenia przepisów zostaje wydany zakaz wykonywania zabiegów z użyciem środków ochrony roślin. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinieul. Diamentowa 6, 20-447 Lublintel: 81 744-03-26, fax: 81 744-73-63wi-lublin@piorin.gov.pl, piorin.gov.pl/wiorin/lubelskie/
................................................................................................................................................

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski