Licznik odwiedzin

3690621

Rozpoczynamy XXIII edycję konkursu AMBASADOR WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Województwo Lubelskie corocznie honoruje osoby, instytucje i firmy, które mają niekwestionowane osiągnięcia i zasługi w kreowaniu dobrego wizerunku regionu w kraju i za granicą. Prestiżowe tytuły i statuetki przyznawane są od 1999 roku, a obecnie trwa nabór zgłoszeń do 23. edycji konkursu.

Wśród ponad 60 laureatów tytułu „Ambasador Województwa Lubelskiego” są m.in.: wybitni profesorowie, uznani artyści, mistrzowie sportu, wyższe uczelnie i instytuty naukowo-badawcze, czy też przedsiębiorstwa szczególnie zasłużone dla gospodarczego rozwoju regionu.

Jesteśmy dumni z naszych ambasadorów, cieszymy się, że osiągają spektakularne sukcesy na krajowej i międzynarodowej arenie, przyczyniając się do rozwoju naszego regionu i postrzegania go w dobrym świetle – mówi Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego i Przewodniczący Kapituły konkursu „Ambasador Województwa Lubelskiego”.

W skład Kapituły wchodzą: członkowie Zarządu i Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz redaktorzy naczelni lubelskich mediów.

Prawo zgłaszania kandydatur do trzech kategorii konkursu: OSOBA, INSTYTUCJA, FIRMA mają jednostki samorządów terytorialnych (także rady gmin, miast i powiatów), organizacje i instytucje społeczno-kulturalne, naukowe i gospodarcze. Wniosek o przyznanie tytułu „Ambasadora Województwa Lubelskiego” powinien zawierać dane kandydata: imię i nazwisko bądź nazwę instytucji lub firmy, datę urodzenia lub datę założenia (w przypadku firmy, instytucji), miejsce zamieszkania, miejsce pracy oraz szczegółowe uzasadnienie zgłaszanej kandydatury (udokumentowana charakterystyka osiągnięć, notka biograficzna).

Zgłoszenia kandydatur należy dokonać wyłącznie w formie elektronicznej (skan wraz z podpisem/pieczątką) oraz dodatkowo w wersji edytowalnej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2022 r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Promocji, Sportu i Turystyki UMWL – nr tel. (81) 44 16 798 lub (81) 44 16 785, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DO POBRANIA:

................................................................................................................................................

INFORMACJA

  

      Uprzejmie informujemy mieszkańców i interesantów, że dnia 22 grudnia 2021 r. (środa) Urząd Gminy w Radecznicy będzie czynny w godzinach 07:30-14:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Sekretarz Gminy

/-/ Edyta Dubiel 

 

................................................................................................................................................

      Zaproszenie na XXXVIII sesję Rady Gminy Radecznica

 

         Działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.  poz. 1372 ze zm./ zwołuję XXXVIII sesję Rady Gminy Radecznica VIII kadencji w dniu 17 grudnia 2021 roku o godz. 1000  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radecznicy.

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania Radnych.

6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał oraz działań prowadzonych w okresie między sesjami.

7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

8. Podjęcie uchwał :

1) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radecznica na lata 2022 – 2033.

2) w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok.

a/ odczytanie treści uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej.

b/ zapoznanie się z wnioskami komisji stałych,

c/ stanowisko  Wójta Gminy w sprawie opinii komisji,

d/ dyskusja,

e/ głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

3) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

4) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

5) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnościami przesyłu, przejazdu i przechodu  nieruchomości oznaczonych jako działki nr ewidencyjny 311/5, 311/2 obręb 0003 Gaj Gruszczański, stanowiącej własność Gminy Radecznica.

6) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

7) w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Radecznica.

9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach.

10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie obrad.

 PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY     
Jerzy Gumieniak    

LINK DO TRANSMISJI ONLINE https://gminaradecznica.sesja.pl/portal/live 

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski