Licznik odwiedzin

3903424

3 miejsce na podium!

 

"Zapaleni do pomocy" pod takim hasłem Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji ogłosiła konkurs skierowany do wszystkich strażaków i jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z obszarów wiejskich. Celem konkursu było zaprezentowanie różnych inicjatyw i aktywności społecznych rodzących się na wsiach i w małych miejscowościach, których inicjatorami i współtwórcami są strażacy-ochotnicy z zastrzeżeniem, że nie są to działania bezpośrednio wynikające z udziału OSP w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Do konkursu zostało zgłoszonych 200 filmów i prezentacji multimedialnych. Miło nam poinformować, że w gronie laureatów znalazła jest jednostka OSP Gorajec-Stara Wieś, która zajęła III miejsce. 19 października 2022 r. w siedzibie ARiMR w Warszawie przedstawiciele OSP Gorajec-Stara Wieś uczestniczyli w uroczystej gali wręczenia nagród. Serdecznie gratulujemy!

Zarządzenie Nr  113.2022

Wójta Gminy Radecznica

z dnia 3 listopada 2022 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Radecznica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy  z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.),  w związku z 3 ust. 1 uchwały Nr XXXVI/187/2010 Rady Gminy Radecznica z dnia 10 listopada 2021 rok w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji zarządzam:

§ 1

1. Przeprowadzić z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Radecznica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2023 rok”.

2. Projekt o którym mowa stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§2

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od 04 listopada 2022 roku do 18 listopada 2022 roku.

§3

Uprawnione do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w a art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 §4

Konsultacje mogą mieć formę :

- wyrażenia pisemnych opinii lub uwag złożonych w sekretariacie Urzędu Gminy w Radecznicy lub też przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 §5

Projekt programu jest dostępny :

 1. na stronie internetowej: www.bip.gminaradecznica.pl i www.gminaradecznica.pl
 2. w siedzibie Urzędu Gminy Radecznica

 §6

 Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Gminy

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Marian Szuper

................................................................................................................cztaj więcej..............

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radecznicy informuje, iż Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu resortowego Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Radecznica zamierza aplikować o przyznanie środków na realizację tego zadania, w związku z tym osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie usług asystenta osoby niepełnosprawnej proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radecznicy, ul. B. Prusa 21, tel. 84 68 18 161.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie GOPS informuje, iż przyznanie usług asystenta osobie niepełnosprawnej będzie możliwe po uzyskaniu przez Gminę Radecznicę środków finansowych na realizację tego zadania. 

Szczegółowe informacje o Programie na stronie: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

................................................................................................................................................

Informacja dla płatników składek

 Szanowni Państwo,

do 30 grudnia 2022 r. jako płatnik składek mają Państwo obowiązek założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)  ZUS [1].

PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę.

Z czego mogą korzystać przedsiębiorcy na PUE ZUS

PUE ZUS umożliwia załatwienie większości spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi w dowolnym miejscu i czasie. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłatnik przeznaczonej do obsługi dokumentów ubezpieczeniowych. Mogą też kontrolować stan swoich rozliczeń z ZUS, mają dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników, mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi z ZUS i przekazywać je do innych instytucji (np. banku lub urzędu).

Jak założyć konto na PUE ZUS

Profil na PUE ZUS zakładany jest zawsze dla osoby fizycznej. Aby zarejestrować i potwierdzić profil, trzeba mieć skończone 13 lat.

Płatnik składek– osoba fizyczna może założyć profil dla siebie lub udzielić pełnomocnictwa innej osobie (np. księgowej lub pracownikowi biura rachunkowego). Przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność jako osoba fizyczna, system automatycznie przypisze rolę płatnik do konta PUE ZUS, gdy dane w zakładanym profilu będą takie same jak te, które były podane w zgłoszeniu płatnika składek (np. NIP, PESEL).

Płatnik składek – osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej musi działać przez ustawowych lub statutowych przedstawicieli, ewentualnie udzielić pełnomocnictwa osobie fizycznej, np. swojemu pracownikowi lub pracownikowi biura rachunkowego.

Aby założyć profil na PUE ZUS:

 1. Wejdź na stronę www.zus.pl i kliknijprzycisk [Zarejestruj w PUE](na górze strony).
 2. Wybierz, dla kogo zakładasz profil – do wyboru jest rejestracja: [Dla Ciebie], [Dla przedsiębiorców] oraz [Dla firm]. Formularz rejestracyjny nieznacznie różni się w zależności od dokonanego wyboru. Po wybraniu rejestracji [Dla przedsiębiorców], poza danymi osobowymi, wpisz również NIP.
 3. Wybierz sposób rejestracji:
 • za pomocą metod z portalu login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna),
 • za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 • za pomocą bankowości elektronicznej banku, który świadczy taką usługę wspólnie z ZUS (lista banków na www.zus.pl)
 • samodzielnie wypełnij formularz rejestracji.
 1. Jeśli rejestrujesz się za pomocą login.gov, kwalifikowanego podpisu elektronicznego i bankowości elektronicznej, część danych w formularzu rejestracji wypełnia się automatycznie. Metody te pozwalają również na potwierdzenie tożsamości, dlatego skorzystanie z nich nie wymaga wizyty w ZUS.
 2. Jeśli skorzystasz z formularza rejestracji i wybierzesz przycisk [DO REJESTRACJI], wypełnij wszystkie obowiązkowe pola. W ciągu 7 dni od rejestracji musisz też potwierdzić swoją tożsamość w dowolnej placówce ZUS lub podczas e-wizyty. Na wizycie trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania:

 • szczegółowe informacje dostępne są w Aktualnościach z 13.10.2022r. na naszej stronie http://www.zus.pl ;
 • możecie Państwo skorzystać z naszej infolinii 22 560 16 00.  Nasi konsultanci dostępni są od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 18.00;
 • zachęcamy również do skorzystania z e-wizyty. Szczegółowe informacje o e-wizycie dostępne są na naszej stronie:  https://www.zus.pl/e-wizyta;.
 • możecie Państwo również przyjść do nas na Salę Obsługi Klientów

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski