Licznik odwiedzin

3373279

WÓJT GMINY

RADECZNICA

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

  

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu

21 październik 2020 r. godz.10ºº, Urząd Gminy w Radecznicy, sala konferencyjna pokój nr 3, przetarg ustny ograniczony.

2.Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości i księgi wieczystej

Działka  nr 412/1 o pow.0,25ha położona w Zaburzu,  KW nr ZA1Z/001211259/0 , Dec. Woj. Lubelskiego nr GN-Z.7510.1.3.2020.MG

3. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa      w przetargu

Dopuszczono 2osoby, nie dopuszczono 0 osób

4. Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu

Cena wywoławcza 7.733,00zł, cena osiągnięta w przetargu 8.000,00zł

5. Imię i nazwisko osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości

Dębska Maria

  

Radecznica, 21.10.2020 r.

WÓJT GMINY 

/-/ Marian Szuper

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski