Licznik odwiedzin

3250149

Zakończono realizację mikroprojektu

     

   Gmina Radecznica zakończyła realizację mikroprojektu „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Radecznica”, realizowanego w ramach projektu „W SIECI BEZ BARIER” w ramach 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” III Oś priorytetowa: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu było podniesienie umiejętności korzystania z internetu wśród 48 mieszkańców Gminy Radecznica. Przeprowadzono szkolenia 4 grup w dwóch modułach tematycznych: „Moje finanse i transakcje w sieci” oraz „Rolnik w sieci”. W ramach projektu Gmina Radecznica zakupiła 4 komputery przenośne, które po zakończonych szkoleniach zostały przekazane do szkół w których odbywały się szkolenia tj. Publicznej Szkole Podstawowej w Radecznicy i Gorajcu.

Wartość projektu: 26 880,00 zł.

 

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski