Licznik odwiedzin

3373278

Konkurs dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej pt. „Spisowa krzyżówka językowa”

pt. „Wyszukiwanka językowa”

 

Kto pierwszy, ten lepszy!

Cel konkursu:

  • poszerzenie kompetencji językowych uczniów z zakresu słownictwa z języka angielskiego, związanego z zagadnieniami objętymi Powszechnym Spisem Rolnym, który trwa od 1 września do 30 listopada 2020 r. i dotyczy ponad 1,5 miliona gospodarstw rolnych w całej Polsce,
  • rozwój umiejętności uczniów, takich jak logiczne myślenie, liczenie i wyobraźnia przestrzenna,
  • poszerzenie wiedzy na temat statystyki publicznej i Powszechnego Spisu Rolnego 2020 wśród młodzieży.

Do wygrania atrakcyjne nagrody!:

  • powerbanki
  • pendrive’y
  • koszulki
  • piłki
  • i wiele innych

POWSZECHNY

SPIS ROLNY

01.09.2020-30.11.2020

Uczniu! Rozwiąż zadanie konkursowe i poznaj nowe słówka w języku angielskim związane z pracą rolników, zwierzętami gospodarskimi, maszynami rolniczymi i innymi zagadnieniami objętymi Powszechnym Spisem Rolnym 2020.

Pierwszych dwudziestu uczniów, którzy nadeślą poprawne rozwiązanie zadania konkursowego, otrzyma atrakcyjne nagrody!

>>ZADANIE KONURSOWE<<

>>REGULAMIN KONKURSU<<

................................................................................................................................................

"Dzieci uczą rodziców"


     Centrum Rozwoju Lokalnego serdecznie zaprasza przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych do udziału w drugiej edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" Celem inicjatywy jest wsparcie procesu edukacji dzieci w tak ważnych obszarach jak bezpieczeństwo czy ekologia, dostarczenie nauczycielom darmowych materiałów do prowadzenia zajęć, a także zachęcenie rodziców do wspólnej nauki z dziećmi.
W ramach akcji każda zgłoszona placówka będzie otrzymywać co miesiąc drogą elektroniczną darmowe materiały do nauki na tematy podejmujące tematykę: bezpieczeństwa, ekologii, historii czy geografii oraz astronomii. W roku szkolnym 2020/2021 przewidziane są również zajęcia podejmujące tematykę wzajemnego szacunku czy przyjaźni.

Druga edycja akcji "Dzieci uczą rodziców" jest kontynuacją inicjatywy zapoczątkowanej w roku szkolnym 2019/2020. W pierwszej edycji akcji wzięło udział ponad 4300 placówek z całej Polski, co przełożyło się na ponad 270 000 uczestniczących dzieci.
Udział w akcji jest darmowy.
Do udziału w akcji można się zarejestrować na stronie: www.edu.crl.org.pl
Dołącz już dziś i wspólnie z nami wyrusz w podróż do świata edukacji!

................................................................................................................................................

Zarządzenie Nr 89/2020

Wójta Gminy Radecznica z dnia 06 listopada 2020 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu pn. „Program współpracy Gminy Radecznica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku (Dz.U z 2020r, poz.713 z póź. zm.) w związku z 3 ust. l uchwały NR.XXXV1/187/2010 Rady Gminy Radecznica z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji zarządzam:

§ 1

1. Przeprowadzić z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Radecznica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok".

2. Projekt o którym mowa stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od 06 listopada 2020 roku do 19 listopada 2020 roku

§ 3

Uprawnione do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jeżeli ich działalność statutowa obejmuje dziedziny których dotyczy projekt programu

§ 4

Konsultacje mogą mieć formę:

1. wyrażenia pisemnych opinii lub uwag złożonych w sekretariacie Urzędu Gminy w Radecznicy lub też przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

§ 5

Projekt programu jest dostępny:

1. na stronie internetowej: www.bip.gminaradecznica.pl i www.gminaradecznica.pl.

2. w siedzibie Urzędu Gminy Radecznica.

§ 6

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Gminy.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  WÓJT GMINY   

/-/ Marian Szuper

................................................................................................................cztaj więcej..............

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski