Licznik odwiedzin

3373262

WÓJT GMINY

RADECZNICA

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych

do sprzedaży i dzierżawy

 

     Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2020. poz.65 z późn. zm.)

     Wójt Gminy Radecznica informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Radecznica ul. B. Prusa 21 na tablicy ogłoszeń  pokój nr 8  wywieszono od dnia 07.09.2020 r. na okres 21 dni  wykazy nieruchomości:

 1. przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat, który obejmuje, część działki nr 193/2 o pow. 0.47 ha, położonej w Zaporzu
 2. przeznaczonej do sprzedaży w formie bez przetargowej na rzecz współwłaściciela, który obejmuje udz. 1/2 w dz. nr 1411 o pow. 0,35 ha, położonej w Gorajcu Stara Wieś.

 WÓJT GMINY  

/-/ Marian Szuper

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

................................................................................................................................................

Rusza pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

 

       Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek:

 1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej:
 • 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub
 • 3 sztuk krów, samic bydło domowe typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące, lub
 • 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
 • 5 sztuk samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy, lub
 • 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił urodzenie co najmniej 21 sztuk świń, które nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 maja 2020 r.

- oraz ten rolnik lub jego małżonek do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020 r., lub

 1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk, lub
 2. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:
 • kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub
 • gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk, lub
 • indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk

- oraz w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych, lub

 1. w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:
 • szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub
 • tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.

Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Maksymalna kwota wsparcia nie może jednak przekroczyć 7 tys. euro. 

Wnioski na formularzu udostępnionym przez Agencję będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną (ePUAP) lub przesyłką pocztową.

Wypłata środków na konto rolnika nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego ARiMR  decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje te będą wydawane w terminie do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

................................................................................................................................................

I N F O R M A C J A

   

    Informuje się mieszkańców Gminy Radecznica, że z dniem 03.09.2020 r. Punkt Informacyjny KRUS Biłgoraj wznawia obsługę interesantów. Pracownik KRUS będzie przyjmował interesantów w Urzędzie Gminy w Radecznicy, w czwartki w godz. 10:00 – 11:00. Podczas wizyty w Urzędzie Gminy prosi się o przestrzeganie obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa, tj. obowiązku zasłaniania nosa i ust, dezynfekcji rąk oraz zachowanie dystansu społecznego.

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski