Licznik odwiedzin

3245213

INFORMACJA

WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 5 maja 2020 r.

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792).

Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie i testom diagnostycznym w kierunku SARS-CoV-2

Do odwołania wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej (RP).

Do odwołania osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP, jest obowiązana:

1) przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej informację o:

a) adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

b) numerze telefonu do kontaktu z tą osobą;

2) odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.

................................................................................................................................................

Montaż instalacji fotowoltaicznych

na terenie Gminy Radecznica

   

     Pod koniec kwietnia br. rozpoczęły się montaże instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych objętych programem „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Radecznica”. W ramach projektu  181 gospodarstw domowych z terenu Gminy otrzyma dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznych.  Instalacje będą montowane na dachach budynków mieszkalnych i gospodarczych lub na gruncie jako wolnostojące, w bliskiej odległości od budynków. Instalowane panele fotowoltaiczne służyć będą do produkcji prądu na własne potrzeby gospodarstw domowych. 

W wyniku przetargu wyłoniony został wykonawca inwestycji, którym jest firma SANITO Sp. z o.o. z Warszawy. Wykonawca w celu umówienia montażu będzie kontaktował się z mieszkańcami na podane w deklaracjach przystąpienia do projektu numery telefonów. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na dzień 30.06.2020 r. 

  • IMG-20200504-WA0019
  • IMG-20200504-WA0011
  • IMG-20200504-WA0009
  • IMG-20200504-WA0003
  • IMG_20200430_143133
  • 20200430_131624

Simple Image Gallery Extended

................................................................................................................................................

Poszukujemy właściciela psa

 

      Znaleziono psa w miejscowości Gorajec-Zastawie. Apelujemy do osoby, która rozpozna na zdjęciu swojego pupila o kontakt z Urzędem Gminy w Radecznicy tel. 84-68-26-862.

................................................................................................................................................

K O M U N I K A T !!!

 

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radecznicy oraz Stowarzyszenie „Stąd Jesteśmy” w Radecznicy, uprzejmie informuje, że wydawanie żywności w ramach Programu POPŻ w dniu 6 i 7 maja 2020 roku odbędzie się zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem oraz na podobnych zasadach, jak odbyło się ostatnie.

Na wstępie pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom odbierającym żywność w dniach 30 i 31 marca za wzorowe i odpowiedzialne zachowanie się w tak trudnej dla nas wszystkich sytuacji.

Z uwagi na dalej obowiązujący stan epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z zakażeniami wirusem SARS–CoV–2, należy przestrzegać wszystkich z tym związanych zaleceń wydanych przez  Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

1. Po odbiór żywności zgłaszamy się wyłącznie o wyznaczonej godzinie.

2. Każda osoba obierająca żywność musi mieć zakryte przy pomocy części odzieży, maski lub maseczki usta i nos.

3. Stosujemy się do poleceń osób odpowiadających za wydawanie żywności oraz pilnujących porządku.

4. Na swoją kolejkę oczekujemy na zewnątrz pomieszczenia.

5. W sytuacji większej liczby osób ustawiamy się w kolejce w odstępach minimum dwa metry jedna osoba od drugiej.

6. Jeżeli przyjechaliśmy samochodem, to na swoją kolejkę oczekujemy najlepiej w samochodzie.

7. Przynosimy własne opakowania w celu zapakowania żywności.

8. Odbieramy żywność ze stolika, wystawionego przed pomieszczeniem, w którym znajduje się żywność i pakujemy do przyniesionych przez siebie pojemników.

9. Nie przychodzimy po żywność z dziećmi oraz osobami starszymi, w takiej sytuacji do obioru żywności upoważniamy osoby, które są w stanie nam odebrać żywność i dostarczyć do domu.

10. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 marca 2020 roku, w celu zachowania jak największej ostrożności, w trosce o zdrowie nas wszystkich, osoby odbierające żywność nie będą podpisywały jej odbioru. Osoba wydającą żywność, po zaznaczeniu w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych, jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone, swoim podpisem potwierdza wydanie artykułów. 

11. W przypadku pytań oraz wątpliwości w sprawie odbioru żywności możemy zadzwonić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radecznicy, pod niżej podane Nr telefonów;  84 681 81 61,  510 203 218  lub  510 203 219.

Za utrudnienia przepraszamy i jeszcze raz prosimy o zastosowanie się do powyższych poleceń oraz wskazówek.

 

Z poważaniem         

................................................................................................................................................

Szukaj

Aktualności

Do góry | Mapa strony | Dane adresowe

Gmina Radecznica - woj. lubelskie - powiat zamojski